Ken-Gøran Mikkelsen

www.ken-g.no


Komponist

Trenger du et nyskrevet verk? Et nyskrevet arrangement? Et tilpasset arrangement, til ditt behov? Kontakt Ken-Gøran Mikkelsen, han skriver for utrolig mange besetningstyper, som kor, brassband, ulike ensembler, etc.

Han har arrangert utrolig masse musikk for kor (blandet kor, damekor, mannskor, barnekor), brassband og ensembler, og er en mye benyttet komponist og arrangør i regionen.

Noen av hans verker og arrangementer:

- "Sápmi Fantasia" skrev han ferdig høsten 2018, med støtte fra Sametinget / Samediggi. Dette verket har 7 deler, skrevet for ulike instrumenter, men hovedbasisen er orgel.
Første sats er for orgel, andre sats er for trompet/kornett og orgel, sats tre er for orgel, fjerde sats er for kor (SATB), femte sats er trompet/kornett og flygel (piano), sjette sats er for orgel, og til slutt er syvende sats skrevet for bass (vokal), perkusjon, flygelhorn og orgel. Alt er basert på og inspirert av folketoner fra Sápmi.
.

- "Hymns from Sápmi" er hans siste verk, skrevet for brassband i 2016. Verket tar for seg flere folketoner fra det samiske området i Nord-Kalotten. Ble urfremført i Bodø mars 2016, på festkonserten til konkurransen Vinterblås.

- Hans første brassbandverk, skrev han i 2001, med tittelen "Englehær". Dette ble fremført i Manger kirke samme år, når han gikk på Manger Folkehøgskole.

- Arrangerte en hel konsert juni 2015, inkludert konferanisernotatene (som forøvrig var ham selv...), med overskriften "Romantisk aften", for blandet kor og piano. Les avisartikkelen her.

- Arrangerte og tilpasset 10 låter for kor (blandet, dame- og mannskor) til prosjektet "Helnorsk aften", april 2014. Les avisartikkel her.

- Valberg kirke (Lofoten) feiret 125 år i september 2014, så han skrev til ære for jubilanten verket O sjæl", for trompet og eufonium. Les mer her.

- Den kjente sangeren Steinar Albrigtsen og Monika Nordli hadde en konsert sammen med koret "Salig Blanding" i Borge kirke (Lofoten) juni 2014, og på bestilling fra solistene arrangerte Ken-Gøran Mikkelsen flere sanger for blandet kor og solister.

- Skrev en spesialkomposisjon til innvielsen av flygelet i Stamsund kirke (Lofoten), for piano og to trompeter, med tittelen "Fantasi over Med Jesus vil eg fara" (2013).

- Arrangerte og tilpasset en hel konsert med barnesanger, for blandet kor (2013). Les avisartikkel her.

- Arrangerte og tilpasset en hel konsert med den norske visesangeren og komponisten Trygve Hoff, for mannskor (2013).

- Arrangerte et stykke for blandet kor, som ble brukt i filmen "Heart of lightness", som ble utgitt på kino 2014. Både musikken og hans kor "Salig Blanding" var med i filmen. Les mer om filmen her.

- Til Stamsund kirkes (Lofoten) 70 års jubileum i 2012, komponerte han et verk for brassband til ære for jubilanten. Les mer her.

- Til Borge kirkes (Lofoten) 25 års jubileum i 2012, komponerte han et verk for orgel til ære for jubilanten. Les mer her.

- Borge Brass Band og koret "Salig Blanding" slo seg sammen for å ha sine tradisjonelle julekonserter sammen. Og det ble litt av en konsert i 2012! Til denne konserten skrev Ken-Gøran Mikkelsen masse musikk, og den som virkelig traff folks hjerte var nok salmen "Mitt hjerte alltid vanker", som var for brassband og blandet kor. I følge publikum var dette en magisk konsert. Les denne avisartikkelen og denne avisartikkelen.

- Arrangerte og tilpasset en hel konsert, for band, kor og filmvisning(!) i 2011. Les avisartikkel her.

- Til hans eget bryllup mai 2010, skrev han til hans kone bruremarsjen "Til Kristin", for orgel og skarptromme.

- Arrangerte to stykker for piano, brassensemble og trommesett, spesielt til innvielsen av flygelet i Borge kirke (Lofoten) 1.mai 2009, for bl.a. å vise bredden i bruken av flygel.

- Tilpasset og bearbeidet deler av "Johannespasjonen" av J. S. Bach, for blandet kor, orkester og orgel i 2009.

- Borge kirke (Lofoten) feiret 20 år i 2008, så han komponerte like så godt et verk for solotrompet, brassensemble, perkusjon og orgel; "Ut mot Borge" (se video lenger ned).

- På bestilling har han arrangert og komponert flere stykker for både brassband, korps, ensembler og kor, bl.a. Borge Brass Band, Digermulen Brass Band, Salig Blanding, Mannskoret Lofotr, m.fl.


Dette stykket har blitt veldig populært i vielser i Norge, og Ken-Gøran sitt arrangement for orgel og trompet blir mer og mer brukt rundt omkring i Norge:


Her er opptak fra selve bryllupet; Bruremarsjen Til Kristin (2010):


Dette verket skrev han til Borge kirke (Lofoten) sitt 20 års jubileum:

Copyright © | 2001 - 2022